V MM food klademe důraz na udržitelnost a ochranu životního prostředí, které nám není lhostejné. S naší snadnou metodou recyklace se můžeš stát součástí udržitelného cyklu a pomoci (alespoň  z části) chránit naši planetu.

Proč byste vůbec měli chtít naše krabičky recyklovat? 

Třídění odpadu není zbytečná záležitost. Dle dat webu samosebou.cz se v loňském roce v ČR "(...) podařilo předat k dalšímu využití 81 % z celkových 1,313 milionu tun vzniklých obalových odpadů. Z toho bylo 71 % recyklováno, u 10 % došlo k energetickému využití.”  

A jak na to? 

  1. Krabičky umyj a vypláchni:

Jedním z klíčových kroků naší recyklační metody je umytí a vypláchnutí krabičky. Po dokončení konzumace jídla jednoduše umyj krabičku odstraněním všech zbytků jídla a opláchnutím čistou vodou. Pokud je to možné, použijte ekologicky šetrné mycí prostředky. Tímto způsobem zajistíš, že krabičky budou čisté a připravené k recyklaci.

 

  1. Předej krabičky kurýrovi:

Dalším důležitým krokem je předání vyčištěných krabiček našemu kurýrovi při příštím doručení krabičkové diety MM food na další den. Náš kurýr se postará o sběr všech použitých krabiček. To znamená, že všechny krabičky, které od vás obdržíme, budou pečlivě převezeny na recyklační středisko.

 

  1. Odvoz krabiček k recyklaci:

Na recyklačním středisku jsou krabičky třízeny a recyklovány. Plastové a papírové složky jsou odděleny a následně zpracovány. Tímto způsobem minimalizujeme odpad a snižujeme negativní dopad na životní prostředí. Naše recyklační metoda přispívá k ochraně přírodních zdrojů a snižování emisí skleníkových plynů.

 

Zkrátka, recyklace krabiček je snadným a odpovědným způsobem, jak přispět k udržitelnému životnímu stylu. Pomoz chránit životní prostředí a snižovat negativní dopady odpadu tím, že se přidáš k naší snaze.

 

Věříme, že každý malý krok směrem k udržitelnosti může mít velký dopad na budoucnost naší planety.